Omgevingsrecht
Show MenuHide Menu

Recente werkzaamheden

 

  • Adviseur van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht met betrekking tot de Natuurbeschermingswet 1998;
  • Namens de vastgoed afdeling van een grote verzekeraar geprocedeerd tegen de vaststelling van een bestemmingsplan. Het beroep slaagde en het plandeel werd vernietigd door de Raad van State.
  • Betrokken geweest bij een Due Diligence procedure rond de overname van een vermaard hotel. In die procedure heeft Rensing Advocatuur geadviseerd aan een investeringsmaatschappij waarin de vraag of vergunningen overgedragen konden worden en of bepaalde gewenste ontwikkelingen mogelijk waren, centraal stond.
  • Adviseur van het Openbaar Ministerie over de te volgen strategie aangaande verzoeken om grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
  • Namens een Vereniging van Eigenaren met succes geprocedeerd tegen het gebruik van een appartement ten behoeve van short stay .
  • Adviseur van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland met betrekking tot complexe subsidiebesluiten;
  • Namens bijna 200 (rechts) personen geadviseerd en geprocedeerd tegen de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar VervoerstracĂ©. Procedure is nu aanhangig bij de Raad van State.