Omgevingsrecht
Show MenuHide Menu

Expertise

Rensing Advocatuur is een gespecialiseerd kantoor. Rensing Advocatuur richt zich vooral op zaken waarin de overheid een grote rol speelt enĀ is onder andere actief op de volgende terreinen:

Bestuursrecht:

 • Gemeente- en Provinciewet
 • Openbaarheid
 • Subsidies
 • Onderwijsrecht
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Handhaving
 • Aanbestedingen en staatssteun
 • Ambtenarenrecht

Milieurecht:

 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Infrastructuur
 • Veiligheid
 • Agrarische bedrijven
 • Bodemsanering
 • Natuur

Schade door overheidshandelen:

 • Planschade
 • Nadeelcompensatie
 • Onrechtmatig handelen door de overheid

Ruimtelijke plannen:

 • Bestemmingsplan
 • Inpassingsplan
 • Reactieve aanwijzing
 • Project- en gebiedsontwikkeling

Vastgoed:

 • Bouwgeschillen
 • PPS
 • Koop- en verkoop onroerend goed
 • Bouwcontracten