Omgevingsrecht
Show MenuHide Menu

Fixed fees

Rensing Advocatuur streeft er naar om te werken met vooraf overeengekomen prijzen. Rensing Advocatuur maakt aan het begin van de zaak een inschatting en biedt u vervolgens een offerte aan. Wanneer u akkoord gaat, stelt Rensing Advocatuur met u een overeenkomst op waarin exact is vastgelegd welke werkzaamheden Rensing Advocatuur gaat verrichten en voor welk totaalbedrag. Zo kan met u een prijsafspraak gemaakt worden voor een processtap (bijvoorbeeld een bezwaarschrift of een beroepschrift), maar ook voor het hele traject. Door het maken van een prijsafspraak vooraf weet u precies waar u aan toe bent, wordt u niet verrast door extra kosten en bent u niet beperkt in het (telefonisch) contact met uw advocaat.

Mocht u er toch voor kiezen om met een uurtarief te werken dan is dat uiteraard mogelijk. Tijdens het eerste gesprek bespreekt Rensing Advocatuur met u het uurtarief, welke werkzaamheden verricht gaan worden en hoeveel tijd dit naar verwachting gaat kosten.